Đường tắc, không muốn phải chờ lâu, chiếc xe mang chữ “Tuần tra giao thông” biển kiểm soát 29C tìm cách sang làn bên kia bằng việc "mở dải phân cách".

 Anh Tuấn ( theo Soha