Xem báo Cheetah truy sát linh dương thần tốc

Với những bước chạy có tốc độ gần 100km/h, báo Cheetah trở nên vô cùng nguy hiểm. Ngay cả khi con mồi phát hiện và chạy trước, nhưng Cheetah cũng không mấy khó khăn để bắt kịp.