Cú bổ nhào nhanh chóng mặt của đại bàng khiến một con lười đang trèo trên cây gần như không có phản ứng gì cho đến khi bị đại bàng cắp đi.Hải Nguyên (theo NatGeo)