Xem rắn chàm "khủng" nuốt chửng trăn

 Con trăn bị rắn chàm nuốt chửng chỉ sau ít phút dù nó đã cố gắng kháng cự.

Con trăn bị rắn chàm nuốt chửng chỉ sau ít phút dù nó đã cố gắng kháng cự.


Rắn chàm có màu đen tuyền với chiều dài trung bình ở các cá thể trưởng thành đạt hơn 3 mét. Điều đặc biệt là rắn chàm không có nọc độc nhưng nó lại xơi tái nhiều loại rắn độc khác như rắn đuôi chuông.

H.N (theo YouTube)