Chỉ mất vài giây, con sư tử cái đã chộp gọn một con cò quăm ở công viên Lion, tại Johannesburg, Nam Phi. Màn săn cò như một bài tập của sư tử mẹ biểu diễn cho con của nó đang tập trung gần đó.


H.N (theo GS)