Những người dân tại ngôi làng Garkhuta ở Tây Bengan, Ấn Độ đã vô cùng sợ hãi khi chứng kiến cảnh con trăn khủng nuốt chửng một con dê lớn. Được biết, sau 4 giờ, con trăn đã nuốt chửng con dê xấu số và trốn vào rừng.


H.N (theo Barcroft TV)