xem tuổi

Cập nhập tin tức xem tuổi

Lạ lùng đại gia thuê người kỵ tuổi dọn nhà đón Tết

 Để được vào dọn nhà tết cho các đại gia, các công ty dọn nhà phải chứng minh tài sản và tìm người kỵ tuổi trước khi ký hợp đồng.