xếp hàng mua xăng

Cập nhập tin tức xếp hàng mua xăng

300 cán bộ Quản lý thị trường đi... đo bồn xăng

Lực lượng quản lý thị trường tại TP.HCM và các địa phương đang ra quân mạnh đi đo bồn thực tế, kiểm tra hoạt động của các cây xăng có dấu hiệu vi phạm trước tình trạng thiếu xăng.