xét tuyển tập trung

Cập nhập tin tức xét tuyển tập trung

Bộ Giáo dục: "Không bắt buộc xét tuyển tập trung"

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, phần mềm xét tuyển tập trung chỉ là phần mềm lọc ảo để hỗ trợ cho các trường trong xét tuyển, việc sử dụng kết quả do các trường tự quyết định.

Tranh luận về xét tuyển tập trung

Theo Bộ GD-ĐT thì việc Bộ gom dữ liệu các trường để thực hiện xét tuyển với một phần mềm chung là giải pháp kỹ thuật chứ không phải Bộ ôm việc làm thay các trường, hay độc quyền khai thác dữ liệu.

Xét tuyển tập trung: Bộ GD-ĐT có phạm luật?

Xét tuyển đại học không cần thiết phải tồn tại các nhóm nhỏ như GX và các nhóm khác nữa, tất cả các nhóm này sẽ nhập vào cùng một nhóm chung toàn quốc là khẳng định của ông Mai Văn Trinh ngày 9/5.