Xin Ăn

Cập nhập tin tức Xin Ăn

Trước đó, những nghi phạm này có thời gian lưu trú ở Thái Lan. Sau khi hết hạn visa, cả nhóm tiếp tục sang Malaysia và Việt Nam hành nghề ăn xin.