xóa dữ liệu

Cập nhập tin tức xóa dữ liệu

Cách đảm bảo xóa 100% dữ liệu trước khi bán máy Android

Nếu cho rằng chỉ cần thực hiện thao tác "Factory Reset" (đưa điện thoại Android về chế độ nhà sản xuất) là bạn đã xóa bỏ mọi dữ liệu cá nhân trên bộ nhớ thiết bị Android, thì bạn đã nhầm to.

Xóa sổ cả công ty chỉ vì gõ nhầm một lệnh máy tính

Marco Marsala, chủ một công ty chuyên về hosting vừa phạm sai lầm nghề nghiệp "chết người". Chỉ vì vô tình kích hoạt một dòng mã lệnh mà anh đã xóa toàn bộ tài nguyên của công ty cùng với dữ liệu của hơn 1.500 khách hàng.