xoài tròn Yên Châu

Cập nhập tin tức xoài tròn Yên Châu

Một giờ bán hết vèo 5 tạ xoài, dân Hà thành mê mẩn đặc sản Sơn La giá rẻ

Dù xoài tròn Yên Châu nhỏ xíu, nhìn như hàng loại, nhưng chỉ sau 1 giờ rao bán đã hết veo 5 tạ. Nếu tính cả ngày, lượng đơn hàng khách đặt loại đặc sản Sơn La giá rẻ hôm đó lên tới gần 1,5 tấn.