xử lý ngôn ngữ Việt

Cập nhập tin tức xử lý ngôn ngữ Việt

Thêm 2 nền tảng “Make in Vietnam” giúp đẩy nhanh chuyển đổi số

Nền tảng chuyển đổi giọng nói tiếng Việt thành văn bản VAIS và nền tảng giọng nói nhân tạo tiếng Việt tự nhiên Vbee là 2 nền tảng số “Make in Vietnam” được Bộ TT&TT chọn giới thiệu nhằm góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia.