Xuân Trường có mặt trong FIFA Online 3

Cập nhập tin tức Xuân Trường có mặt trong FIFA Online 3

Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng thì Lương Xuân Trường đã có mặt trong máy chủ FIFA Online 3 Việt Nam.