Xuân Trường có mặt trong FIFA Online 3

Cập nhập tin tức Xuân Trường có mặt trong FIFA Online 3

FIFA Online 3: Lương Xuân Trường xuất hiện trong cập nhật tháng 4

Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng thì Lương Xuân Trường đã có mặt trong máy chủ FIFA Online 3 Việt Nam.