xuất huyết âm đạo

Cập nhập tin tức xuất huyết âm đạo

Mang thai 5 tháng không biết, sản phụ nguy kịch vì xuất huyết

Người phụ nữ có thai 21 tuần nhưng không biết, dẫn đến việc phải cấp cứu vì xuất huyết âm đạo nhiều lần. Sản phụ phải cắt bỏ tử cung, đặt ECMO, hạ thân nhiệt.