xuất khẩu nông nghiệp

Cập nhập tin tức xuất khẩu nông nghiệp

Ngành nông nghiệp đã có 7 sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD

Trong 9 tháng đầu năm nay đã có 7 sản phẩm/nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD là: Cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, sản phẩm gỗ.