y dược cổ truyền

Cập nhập tin tức y dược cổ truyền

Bộ Y tế yêu cầu các BV chủ động ứng dụng y dược cổ truyền phòng chống dịch

Dựa vào nguồn lực cùng tình hình thực tiễn, các địa phương, đơn vị cần chủ động triển khai ứng dụng y dược cổ truyền trong phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội tăng cường y, dược cổ truyền trong khám chữa bệnh

Thời gian tới, Hà Nội phấn đấu 100% bệnh viện đa khoa có khoa y dược cổ truyền, các phòng khám đa khoa, trạm y tế xã, phường, thị trấn có bộ phận y, dược cổ truyền.