ý nghĩa của từ otaku

Cập nhập tin tức ý nghĩa của từ otaku

Bạn có biết ý nghĩa của otaku trong văn hóa anime Nhật Bản?

(GameSao) - Bạn có thể nói rằng Otaku đã tiếp nhận cùng một ý nghĩa với Guru(グルーbậc thầy), một người có nhiều kiến thức liên quan đến một chủ đề cụ thể. Nhưng nó bao giờ cũng phụ thuộc vào môi trường bạn đang sống. Tôi nhận biết điều đó từ kinh nghiệm cá nhân, nếu bạn nói rằng bạn yêu thích một anime hoặc manga nào đó, bạn có thể được liệt vào danh sách này khá nhanh. Nhưng đó là một vấn đề đáng chú ý và cũng gây ra một số bất ngờ. Trong hầu hết các trường hợp, thật khó để chỉ ra các loại Otaku