y tế số

Cập nhập tin tức y tế số

Bệnh viện "trên mây" nhưng bệnh nhân thật, khỏi bệnh thật

Mô hình bệnh viện được xây dựng hoàn toàn trên Internet song có thể theo dõi và điều trị cho bệnh nhân, góp phần giảm tải và hiện đại hoá ngành y tế.