Youtube Go

Cập nhập tin tức Youtube Go

Google thông báo sẽ khai tử nền tảng YouTube Go

Google chính thức gửi thư thông báo tới người dùng rằng YouTube Go sẽ dừng hoạt động kể từ tháng 8 năm 2022.