Ys VI: The Ark of Napishtim

Cập nhập tin tức Ys VI: The Ark of Napishtim

Thêm 2 game JRPG được đưa lên PC vào mùa xuân 2015

Mới đây, hãng Xseed Games đã bất ngờ thông báo sẽ phát hành 2 tựa game Akiba's Trip: Undead & Undressed và YS VI: The Ark of Napishtim lên Steam ngay trong mùa xuân này.