Yu-gi-Oh! Trading Card Game

Cập nhập tin tức Yu-gi-Oh! Trading Card Game

VNC 2019 dự kiến quy tụ hơn duelist 150 tham gia tranh tài trong hai ngày 03-04/8 sắp tới.