Zabuza

Cập nhập tin tức Zabuza

Haku: Trái tim băng giá trong Naruto

Khi nói về thế giới Naruto, mình có thể hỏi cả tá câu hỏi về nó với các bạn. Hiển nhiên, các bạn có thể sẽ đáp lại thật trôi chảy những câu hỏi đó mà thôi. Nhưng nếu như, mình hỏi rằng có ai đã từng chú ý tới nội tâm của Haku và Zabuza, bạn có chắc chắn nhớ rằng họ đã từng là ai hay không?