Zalo AI Challenge 2021

Cập nhập tin tức Zalo AI Challenge 2021

Sau 1 tháng tổ chức, cuộc thi đã thu hút hơn 1.000 đội với hơn 1.234 thí sinh đăng ký tham gia.