Zalo AI Challenge

Cập nhập tin tức Zalo AI Challenge

Zalo AI Challenge, đấu trường được xem là hấp dẫn và kịch tính nhất với các “cao thủ” AI đã quay trở lại với 3 thử thách thú vị là “5K Compliance”, “Hum to song” và “Legal Text Retrieval”.