zero-day

Cập nhập tin tức zero-day

Một công ty tại Áo phát triển mã độc tấn công ngân hàng và công ty luật

Ngày 27/7, các chuyên gia bảo mật tại Microsoft cho biết, 1 công ty tại Áo đã đứng đằng sau các cuộc tấn công kỹ thuật số vào các ngân hàng, hãng luật và cơ quan tư vấn chiến lược tại ít nhất 3 quốc gia.