Zero Wing

Cập nhập tin tức Zero Wing

Choáng với tựa game shooter của Nhật có đến 32 màn kết thúc

Toàn bộ những kết thúc của tựa game Zero Wing mới chỉ được "đào mộ" lên và dịch lại sang tiếng Anh trong thời gian gần đây.