Ziyaee

Cập nhập tin tức Ziyaee

Một lái xe Uber kiếm được 90.000 USD trong 6 tháng dù chỉ chạy đúng 1 chuyến!

Trong tháng đầu tiên, Joseph Ziyaee, một lái xe Uber, đã kiếm được hơn 20.000 USD thông qua dịch vụ này, mà lại chỉ chở có một chuyến duy nhất.