zodiac

Cập nhập tin tức zodiac

Bạn là tướng nào trong Liên Minh Huyền Thoại?

(GameSao) - Bạn đã bao giờ tự hỏi, mình là vị tướng nào trong Liên Minh Huyền Thoại hay chưa?