Zombie công sở

Cập nhập tin tức Zombie công sở

Làn sóng 'Zombie công sở' đang trỗi dậy

Khi người lao động bị stress thường xuyên, họ sẽ chỉ làm cầm chừng và không muốn cố gắng, nỗ lực hơn trong công việc. Họ được ví như những "Zombie công sở".