05

Cập nhập tin tức 05

Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với xác định khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương có nơi còn lúng túng.

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Ðồng Nai: Học tập và làm theo Bác đang trở thành nhu cầu tự thân

Tại Đồng Nai, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh: Có nhiều mô hình nông dân học tập, làm theo Bác mang hiệu quả thiết thực

Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh xây dựng được nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa rộng lớn. 

Đồng Tháp thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05 với nhiều ý tưởng sáng tạo

Tỉnh Đồng Tháp thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ngày càng sâu rộng, đi vào nền nếp, với nhiều ý tưởng sáng tạo, bắt kịp xu thế phát triển hiện đại và phù hợp tình hình thực tế.

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, với nhiều nội dung phong phú, thiết thực.

Ý thức tự giác học, làm theo Bác đã thấm nhuần trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên

5 năm qua, huyện Mai Châu có 133 mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác; đặc biệt có 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong việc thực hiện Chỉ thị số 05.

Long Khánh: Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Long Khánh xác định tiếp tục học tập, rút kinh nghiệm vận dụng vào xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng thành phố Long Khánh đạt mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.