Quyết định 877 phê duyệt Đề án “Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (cách mạng 4.0) được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký ban hành ngày 22/7.

Đề án hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm trong công tác xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, nắm bắt kịp thời và ứng dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 của Đề án là hoàn thành 100% chuyển đổi số các nghiệp vụ trong công tác xây dựng và quản lý, bảo trì của các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải; hình thành được cơ sở dữ liệu hiện đại, kết nối và chia sẻ giữa các lĩnh vực giao thông vận tải, giữa Trung ương và địa phương.

Áp dụng thí điểm mô hình thông tin công trình (BIM) với công tác quản lý vận hành trong quá trình sử dụng cho từ 1 đến 3 công trình hạ tầng giao thông quan trọng, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp được đầu tư xây dựng bằng vốn nhà nước.

{keywords}
Một số tuyến cao tốc đã triển khai hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh (Ảnh cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây: baogiaothong.vn)

Cũng đến năm 2025, 100% tuyến đường bộ cao tốc và các thành phố lớn trực thuộc Trung ương sẽ lắp đặt hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh. Ứng dụng công nghệ và vật liệu tiên tiến để đổi mới công tác xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.

Đồng thời, hình thành nguồn nhân lực đáp ứng làm chủ, vận hành hiệu quả những ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng 4.0.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án xác định rõ các giải pháp chủ yếu tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ gồm: thể chế; cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý khai thác, bảo trì; nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế; nhân lực; nguồn vốn; tuyên truyền.

Theo Bộ Giao thông vận tải, trong 10 năm qua, kết cấu hạ tầng giao thông đã tăng trưởng mạnh, đến nay đã đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác 1.163 km cao tốc, 24.321 km quốc lộ; 7 tuyến đường sắt quốc gia chính, 12 tuyến nhánh dài 3.315 km, 277 ga; khai thác 17.026 km đường thủy nội địa, trong đó có 7.180 km ĐTNĐ quốc gia; 05 nhóm cảng biển, khoảng 588 cầu cảng và 22 cảng hàng không. Ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì đã được đẩy mạnh, đóng góp vào phát triển chung của ngành.

Vân Anh

Sẽ ứng dụng công nghệ 4.0 trong khai thác hạ tầng và điều hành giao thông

Sẽ ứng dụng công nghệ 4.0 trong khai thác hạ tầng và điều hành giao thông

Để chủ động tham gia CMCN 4.0, Bộ Giao thông Vận tải đã và sẽ tập trung ứng dụng các công nghệ ưu tiên vào hoạt động của ngành như: lập dự án, quản lý khai thác hệ thống hạ tầng giao thông; điều hành và tổ chức giao thông...