13679548444402966749

Cập nhập tin tức 13679548444402966749

Nhiều câu lạc bộ golf nổi tiếng tại Mỹ chấp nhận nộp thuế cao, bị từ chối các giải đấu lớn... chỉ bởi không đồng ý cho phụ nữ tham gia vào câu lạc bộ của họ.