Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa ký kết luận xác minh tố cáo về tình trạng “gia đình trị” tại Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Theo kết luận, Bộ GTVT đã xác minh mối quan hệ gia đình của 30 người đang làm việc tại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam và các đơn vị thành viên với tổng giám đốc tổng công ty này từ năm 2005 đến nay. Kết quả xác minh cho thấy, có 15/30 người có quan hệ gia đình với tổng giám đốc tổng công ty.

{keywords}

Trong đó, có 8 người có quan hệ gia đình (chị ruột, cháu ruột, cậu ruột, em họ) với tổng giám đốc. Có 1 người trong số này giữ chức phó tổng giám đốc tổng công ty, 1 người là chánh văn phòng tổng công ty… Chỉ có 3 người không giữ chức vụ. Ngoài ra, cũng có 7 người có quan hệ họ hàng (cháu rể, anh rể, cháu dâu, cháu vợ) với tổng giám đốc.

Về quy trình bổ nhiệm, hồ sơ bổ nhiệm, tại thời điểm bổ nhiệm có 3 người thiếu bằng tốt nghiệp đại học, 2 người thiếu điều kiện là đảng viên, 1 người thiếu nhận xét cấp ủy nơi cư trú và chứng chỉ tin học. Bộ GTVT xác định, việc tổng công ty bổ nhiệm một số trường hợp thiếu bằng tốt nghiệp đại học là không đúng quy định và một số trường hợp cán bộ được bổ nhiệm thiếu điều kiện là đảng viên. Ngoài ra, còn một số trường hợp cán bộ được điều động bổ nhiệm sang chức vụ tương đương, tổng công ty chưa thực hiện đầy đủ quy trình điều động bổ nhiệm…

Bộ trưởng Đinh La Thăng đã yêu cầu Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thực hiện kiểm điểm nghiêm túc, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền do đã có thiếu sót trong công tác bổ nhiệm cán bộ nêu trên...

Theo tienphong