Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá theo tiểu chuẩn trong và ngoài nước. Dữ liệu này được cập nhật đến ngày 30/4/2020.

Theo đó, 23 đơn vị được đánh giá, công nhận theo tiêu chuẩn trong nước; 31 đơn vị được đánh giá, công nhận theo tiêu chuẩn nước ngoài. Danh sách cụ thể như sau:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Thúy Nga

Danh sách đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Danh sách đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

 - Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công nghệ thông tin.