Theo đó, Trường ĐH Tây Nguyên là đơn vị mới nhất được cấp quyền tổ chức việc thi và cấp phát, quản lý chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo đúng quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Như vậy, tính đến thời điểm này, cả nước có 16 đơn vị được Bộ GD-ĐT cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Cụ thể, các đơn vị này gồm:

{keywords}
Các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam

Thanh Hùng

Có biên chế vẫn khó tuyển giáo viên Tiếng Anh, Tin học

Có biên chế vẫn khó tuyển giáo viên Tiếng Anh, Tin học

Nhiều địa phương cho hay, một trong những bất cập hiện nay là có chỉ tiêu tuyển giáo viên nhưng không có nguồn tuyển. Do đó, đề nghị Bộ GD-ĐT có cơ chế để tuyển đủ giáo viên thực hiện chương trình phổ thông mới.