- Sở GD-ĐT TP.HCM vừa thông báo chính thức việc tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2015 – 2016.

Theo đó, điều kiện dự tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TP.HCM và có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5; Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (theo giấy khai sinh hợp lệ).

  {keywords}

Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Chỉ tiêu tuyển sinh 600 học sinh

Học sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa từ ngày 1/6 đến 5/6, nhận phiếu báo danh tại Trường từ ngày 15/6 đến ngày 17/6/2015 và thực hiện bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh trong ngày 20/6 trong thời gian 90 phút.

Căn cứ vào kết quả bài khảo sát điều kiện trúng tuyển sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Kết quả trúng tuyển được công bố ngày 26/6 tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Những học sinh không trúng tuyển vào trường vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện.

Lê Huyền