Tại họp báo Chính phủ chiều tối 1/7, Bộ trưởng LĐTB&XH giới thiệu nhiều nội dung đáng quan tâm về gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định tại Nghị quyết 68 vừa được Chính phủ ban hành cách đây vài phút.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, mục tiêu của Nghị quyết này là góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Gói hỗ trợ lần này bao gồm 12 nhóm chính sách với tổng mức hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng; thủ tục giảm 2/3 so với gói hỗ trợ lần trước.

{keywords}
Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung

Thất nghiệp do dịch được hỗ trợ 3,71 triệu đồng/người

Nhóm thứ nhất là chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng từ 1/7/2021 đến hết tháng 6/2022 cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Ngoài ra, người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm động Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng chống đại dịch Covid-19.

Thứ 2 là chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021 thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo gói hỗ trợ trước đó nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết những tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

{keywords}
Covid-19 khiến tình hình lao động việc làm rất phức tạp

Nhóm thứ 3 là chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động để người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề... Mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng/người lao động/tháng trong thời gian tối đa 6 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp từ ngày 1/7/2021 đến hết tháng 6/2022.

Nhóm thứ 4 là chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Chính sách này áp dụng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 nghỉ việc không hưởng lương 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến hết năm 2021. Nếu nghỉ từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng mức 1,85 triệu đồng/người; từ 1 tháng trở lên mức 3,71 triệu đồng/người.

Thứ 5 là chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết năm 2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc được hỗ trợ một lần 1 triệu đồng/người.

Nhóm thứ 6 là chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết năm 2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3,71 triệu đồng/người.

Lao động tự do được hỗ trợ không thấp hơn 1,5 triệu/tháng

Thứ 7 là chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em. Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha.

Trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết năm 2021.

Nhóm thứ 8 là hỗ trợ tiền ăn mức 80 nghìn đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến hết năm 2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

Hỗ trợ tiền ăn mức 80 nghìn đồng/người/ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến hết năm 2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Nhóm thứ 9 là hỗ trợ một lần 3,71 triệu đồng/người đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết năm 2021.

Hỗ trợ một lần 3,71 triệu đồng/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết năm 2021.

Nhóm thứ 10 là chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3 triệu đồng/hộ.

Nhóm 11 là chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Cụ thể cho vay trả lương ngừng việc với người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Cho vay trả lương phục hồi sản xuất với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 khi quay trở lại sản xuất kinh doanh và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết tháng 3/2022 được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Nhóm 12 là đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác thì căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1,5 triệu đồng/người/lần hoặc 50 nghìn đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương. 

Thu Hằng - Trần Thường

TP.HCM những ngày tháng gồng mình chống dịch Covid-19

TP.HCM những ngày tháng gồng mình chống dịch Covid-19

Từ 27/4 đến nay, thành phố sôi động nhất cả nước gồng mình chống dịch Covid-19. Nhiều biện pháp mạnh chưa từng có được đưa ra để nhanh chóng hàn gắn vết thương.