29/5

Cập nhập tin tức 29/5

Tạo hình anime của các nhân vật game nổi tiếng

Đa phần đều giữ lại được những nét đặc trưng nhất của mỗi tựa game.