Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 gồm 12 dự án thành phần, được chia thành 25 gói thầu. 

Theo đại diện Bộ GTVT, hiện tại, các Ban QLDA đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng 22/25 gói thầu. 

Các nhà thầu đã triển khai thi công tại hiện trường 20/25 gói thầu; còn lại 5/25 gói thầu chưa triển khai gồm: Gói thầu XL01 Chí Thạnh - Vân Phong của Ban QLDA 7 và Gói XL13 Quy nhơn - Chí thạnh của Ban QLDA 85 đang chuẩn bị thủ tục triển khai thi công; gói XL01 Vũng Áng - Bùng của Ban QLDA6 , gói XL2 và XL3 của Ban QLDA2 chưa hoàn thành thiện thủ tục ký kết hợp đồng.

Một dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đã hoàn thành. Ảnh: Hoàng Hà.

Hiện nay, còn 3 gói thầu đang hoàn thiện các thủ tục để ký kết hợp đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/2 gồm: Gói XL01 đoạn Vũng Áng - Bùng có giá trị 5.300 tỷ đồng (dài 56,1km có) do Ban QLDA 6 đại diện chủ đầu tư.

Hai gói thầu còn lại của dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là XL2 trị giá 5.300 tỷ đồng và  XL3 trị giá 5.600 tỷ đồng do Ban QLDA 2 đại diện làm chủ đầu tư.

Gói thầu XL2, XL3 là 2 gói thầu lớn có 3 hầm chui thi công phức tạp nên các nhà thầu được lựa chọn cần phải đủ năng lực để triển khai, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. 

Đại diện Bộ GTVT cho hay, các gói thầu này có các công trình lớn, nên quá trình lựa chọn nhà thầu phải chặt chẽ. Trong quá trình lập dự toán, phải tính toán rất chặt chẽ, tránh việc sau này phải điều chỉnh làm mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.