- Chiến dịch Hồ Chí Minh (Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định) là chiến dịch cuối cùng của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong Cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. 

Cùng trắc nghiệm 4 câu hỏi tìm hiểu về chiến dịch này.


Tuệ Minh