4.12

Cập nhập tin tức 4.12

(Gamesao) - Đang có rất nhiều ý kiến trái chiều về những thay đổi của Lucian trong phiên bản 4.12.