Sản lượng điện đạt 51,78% kế hoạch cả năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tần suất nước về các hồ thủy điện của EVNGENCO1 tốt, các nhà máy thủy điện tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa. Công tác sửa chữa bảo dưỡng tại các nhà máy điện đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Tình hình cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện tuy gặp nhiều khó khăn trong quý I nhưng dần được cải thiện sau khi có sự vào cuộc tích cực của Chính phủ/Bộ Công thương và EVN.

Tuy nhiên, phụ tải trung bình ngày của hệ thống giảm so với kế hoạch năm 2022 của Bộ Công thương, một số tổ máy của các nhà máy nhiệt điện trực thuộc EVNGENCO1 không được huy động.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022 của EVNGENCO1 diễn ra ngày 22/7/2022 tại tỉnh Nghệ An

Tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong 6 tháng đầu năm 2022 là 15.578 triệu kWh, đạt  93% sản lượng kế hoạch Bộ Công thương giao và đạt 51,78% kế hoạch cả năm 2022. Trong đó, hầu hết các đơn vị thủy điện đều phát vượt kế hoạch sản lượng EVN giao, cao hơn so với cùng kỳ 2021.

Về đầu tư xây dựng (ĐTXD), các dự án ĐTXD đang được Tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao. Công tác quyết toán cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Tính đến hết tháng 6, khối lượng thực hiện ĐTXD của EVNGENCO1 đạt 47,5% và giá trị giải ngân đạt 48,3% kế hoạch năm 2022 (bao gồm giải ngân cho khối lượng thực hiện của năm trước).

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và công tác bảo vệ môi trường được EVNGENCO1 thực hiện tốt. Kết quả, tất cả các đơn vị trong EVNGENCO1 không để mất an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và không để xảy ra sự cố về môi trường; khối lượng tro xỉ phát sinh được quản lý và tiêu thụ gần 100% theo đúng quy định về môi trường và quy định về hàng hóa.

Các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022 trong Đề án chuyển đổi số của EVNGENCO1 về cơ bản được triển khai đúng kế hoạch. Một trong những trọng tâm là Lộ trình chuyển đổi số, lộ trình hiện đại hoá hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật IT, OT giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 được xây dựng dựa trên cơ sở phân tích các yêu cầu thực tế của EVNGENCO1, xu hướng chuyển đổi số ngành điện và hướng tới các trọng tâm chiến lược số của EVNGENCO1. Lộ trình đã được thông qua tại Nghị quyết số 119/NQ-HĐTV ngày 20/6/2022 của Hội đồng thành viên EVNGENCO1.

Phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng điện được giao

Trong 6 tháng cuối năm, tổng công ty đã xây dựng và sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu sản xuất 17.231 triệu kWh; cả năm 2022 ước đạt 32.809 triệu kWh, đạt 109,1% sản lượng kế hoạch Bộ Công thương giao.

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban chủ chốt của tổng công ty và lãnh đạo các đơn vị đã trình bày các tham luận về giải pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Từ đó, EVNGENCO1 xác định nhiệm vụ chính là vận hành các tổ máy phát điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia. Các nhà máy thủy điện tuân thủ các quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và tích nước hồ đạt yêu cầu vào cuối năm 2022. Các nhà máy nhiệt điện đảm bảo cung ứng đủ than cho vận hành và nâng mức dự trữ than tối ưu vào 31/12/2022.

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 phát biểu tại hội nghị

Đối với công tác ĐTXD, bên cạnh đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch, EVNGENCO1 sẽ tiến hành khảo sát, tìm kiếm dự án đầu tư nguồn điện mới, trong đó ưu tiên các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi.

Công tác chuyển đổi số và các công tác khác được EVNGENCO1 triển khai theo kế hoạch. Hoạt động SXKD - ĐTXD của tổng công ty sẽ thực hiện phù hợp với chủ trương phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ và chủ đề năm của tập đoàn “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” để duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất trong toàn tổng công ty.

Công ty Thuỷ điện Sông Tranh, Công ty Thuỷ điện Đại Ninh, Công ty Thuỷ điện Đồng Nai, Công ty thuỷ điện Bản Vẽ là 4 đơn vị được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2022

Cũng tại hội nghị, Công ty Thuỷ điện Sông Tranh, Công ty Thuỷ điện Đại Ninh, Công ty Thuỷ điện Đồng Nai, Công ty thuỷ điện Bản Vẽ là 4 đơn vị được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2022.

Quốc Tuấn