Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), tính đến hết ngày 15/11/2022, trên địa bàn cả nước, lực lượng QLTT đã tiến hành ký cam kết với tổng số 633 lượt thương nhân, trong đó số lượt thương nhân đầu mối đã ký cam kết là 224 lượt; số lượt thương nhân phân phối đã ký cam kết là 409 lượt (bao gồm ký cam kết với cả các công ty con, chi nhánh của thương nhân đầu mối). 

Theo báo cáo, lực lượng QLTT đã chủ động, nghiêm túc thực hiện việc ký biên bản cam kết về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đối với thương nhân đầu mối; công ty con, chi nhánh của thương nhân đầu mối; thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra bồn xăng. (Ảnh: Trần Chung)

Về cơ bản, hầu hết các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu đều thực hiện việc ký cam kết này (trong đó tỷ lệ thương nhân đầu mối; công ty con, chi nhánh của thương nhân đầu mối ký biên bản cam kết đạt 100%). 

Bên cạnh đó, quản lý thị trường vẫn còn gặp phải một số khó khăn, tồn tại trong quá trình trao đổi thông tin, thực hiện ký biên bản cam kết với các thương nhân.

Theo Tổng cục QLTT, một số thương nhân đầu mối cam kết đảm bảo việc cung ứng xăng dầu, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc thương nhân. Đối với hệ thống phân phối của thương nhân (tổng đại lý, thương nhân nhượng quyền bán lẻ xăng dầu, đại lý) dựa trên sản lượng tiêu thụ bình quân 9 tháng liền kề trước đó để cung cấp cụ thể từng khách hàng cho từng mặt hàng xăng dầu.

Một số thương nhân phân phối có thực hiện ký cam kết nhưng không cam kết thực hiện đầy đủ nội dung, hoặc không thực hiện ký cam kết nội dung “chủ động nguồn hàng, đảm bảo việc cung cấp đầy đủ nguồn cung xăng dầu, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc công ty, hệ thống phân phối xăng dầu của công ty” với lý do thương nhân phân phối không chủ động được nguồn hàng trong giai đoạn hiện nay. 

Đề cập giải pháp thời gian tới, Tổng cục QLTT cho biết sẽ nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và lực lượng chức năng tăng cường việc kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình.

 Ngày 17/11, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã ký công điện gửi Tổng cục Quản lý thị trường và các Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trên toàn quốc về việc giám sát thực hiện cam kết, nghiêm túc xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường và cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tiếp tục yêu cầu các thương nhân đầu mối; công ty con, chi nhánh của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối hoạt động trên địa bàn có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung biên bản cam kết đã ký về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.