8 Bí thư Tỉnh ủy vừa được bầu không phải người địa phương

Trong số các Bí thư Tỉnh ủy vừa trúng cử, có 5 Bí thư (Quảng Ninh, Sơn La, Yên Bái, Cần Thơ, Gia Lai) trong độ tuổi 45 - 50 tuổi; 8 Bí thư không phải người địa phương (61,53%).

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Trung ương, đến nay đã có 16/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tiến hành đại hội. Tính đến hết ngày 30/9 có 14/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành đại hội.

Đó là: Hà Nam, Kon Tum, Sơn La, Yên Bái, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Nam Định, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Gia Lai và Đảng bộ Quân đội. Trong đó, 13/14 đại hội thực hiện đủ 4 nội dung; riêng Đảng bộ Quân đội tổ chức đại hội với 3 nội dung theo quy định.

5 Bí thư Tỉnh uỷ trong độ tuổi 45 - 50

Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy định, quy trình.

Các Đảng bộ đã xác định rõ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên phù hợp tình hình thực tế của đảng bộ và việc thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy so với nhiệm kỳ trước. Việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa mới trong quy hoạch, bảo đảm số dư theo quy định.

{keywords}
Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan (thứ hai từ phải sang) là một trong 8 Bí thư Tỉnh ủy vừa được bầu vào khóa mới không phải người địa phương.

Một số nơi như Yên Bái, Hà Nam… đã thành lập tổ khảo sát nhân sự để đánh giá, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn nhân sự tham gia cấp ủy chính xác, khách quan hơn. Các đảng bộ đã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch; chủ động bố trí, phân công điều động, luân chuyển cán bộ trước đại hội theo đề án nhân sự, trong đó, quan tâm cán bộ nữ, trẻ có triển vọng.

Một số nơi đã chủ động xây dựng đề án nhân sự bầu khuyết cấp ủy, uỷ viên Ban Thường vụ để điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ sau đại hội...

Kết quả bầu cử, tổng số cấp uỷ viên khoá mới được bầu là 654 người. Cụ thể, có 437 nhân sự tái cử (67,5%); có 213 nhân sự  tham gia lần đầu, đạt 32,5%; có 93 nhân sự thuộc 7 đảng bộ (Sơn La, Yên Bái, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Long, Kon Tum, Gia Lai) là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 14,2%, trong đó, Lạng Sơn đạt 49,1%.

Trong số các nhân sư trúng cử, có 101 cấp ủy viên là nữ (15,4%), trong đó, có 8 đảng bộ (Sơn La, Yên Bái, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang) đạt tỷ lệ trên 15%, riêng Sơn La đạt trên 20%.

Có 46 nhân sự cấp ủy viên dưới 40 tuổi (7,03%), trong đó, Yên Bái, Bắc Ninh, Sơn La, Kon Tum đạt trên 10%. Trình độ của cấp ủy viên đều từ đại học trở lên, trong đó, 386 thạc sỹ (59,02), 53 tiến sỹ (8,1%). Độ tuổi bình quân của cấp ủy là 48,57.

Tổng số ủy viên Ban Thường vụ bầu được là 192 người. Trong đó, số tái cử 132 (68,8%); tham gia lần đầu 60 (31,2 %); cán bộ nữ 27 (14,06%); cán bộ dưới 40 tuổi 3 (1,56%); cán bộ người dân tộc thiểu số 28 (14,58%).

Tổng số Bí thư cấp ủy bầu được là 13 người. Trong đó, số tái cử 10 (chiếm 73%); tham gia lần đầu 3 (23%); cán bộ nữ 4 (30,76%); cán bộ người dân tộc thiểu số 1 (Gia Lai) (7,69%). Có 5 Bí thư Tỉnh uỷ (Quảng Ninh, Sơn La, Yên Bái, Cần Thơ, Gia Lai) trong độ tuổi 45 - 50 tuổi. Có 8 Bí thư không phải người địa phương (61,53%).

Ngoài ra, 14 đại hội đã bầu ra 282 đại biểu chính thức và 23 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó Ban Tổ Chức Trung ương lưu ý vẫn còn những hạn chế nhất định. Cụ thể, một số đảng bộ có tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy chưa đạt yêu cầu của Chỉ thị 35. Còn có trường hợp giới thiệu tái cử Ban Chấp hành nhưng không trúng cử (Vĩnh Long, Cần Thơ, Gia Lai).

Còn có phiếu bầu ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ, bầu đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng không hợp lệ (Lạng Sơn, Kon Tum). Có đại hội kết quả phiếu bầu cử Ban Chấp hành còn phân tán, không tập trung (Gia Lai).

Có nơi bầu hai lần mới đủ số lượng Ban Thường vụ. Có nhân sự trúng cử Ban Thường vụ nhưng không đúng cơ cấu, sau đại hội phải sắp xếp lại (An Giang). Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia Ban Thường vụ đạt thấp. Có 10/13 đảng bộ không có cán bộ trẻ (dưới 40) tham gia Ban Thường vụ. Độ tuổi bình quân Ban Thường vụ một số đảng bộ còn cao.

Địa phương đầu tiên có chỉ số “Hạnh phúc của người dân” 

Về thảo luận báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ, Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, được thực hiện nghiêm túc, chất lượng; trung bình mỗi đại hội có 15-20 ý kiến; một số đại hội có số lượng tham luận tăng cao so với các nhiệm kỳ trước, gồm cả ý kiến thảo luận tổ.

Không khí thảo luận ở nhiều đại hội sôi nổi, thẳng thắn, tập hợp được trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết; tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Nhiều cấp ủy làm tốt công tác hướng dẫn thảo luận, tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

{keywords}
Yên Bái là địa phương đầu tiên mạnh dạn đưa chỉ số “Hạnh phúc của người dân” thành một chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội.

Đến ngày 27/9, cả 67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã báo cáo, xin ý kiến và được Bộ Chính trị thông qua về các dự thảo văn kiện, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành và phương án nhân sự đại hội.

Dự thảo báo cáo chính trị được xây dựng công phu, nghiêm túc, bài bản, qua nhiều bước lấy ý kiến; coi trọng việc tổng kết mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả...

Điểm mới của báo cáo chính trị cấp uỷ chuẩn bị trình đại hội nhiệm kỳ này là đã chú trọng hơn công tác xây dựng Đảng; chỉ ra những “điểm nghẽn” để tháo gỡ; phương hướng, nhiệm vụ tránh tình trạng “dàn hàng ngang” như trước đây.

Dự thảo báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục.

Dự thảo nghị quyết đại hội được chuẩn bị chu đáo, một số đảng bộ có tư duy đổi mới trong việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới; đã bổ sung vào nghị quyết một số chỉ tiêu mới so với các nhiệm kỳ trước đây.

Trong đó, Yên Bái là địa phương đầu tiên trong cả nước mạnh dạn đưa chỉ số “Hạnh phúc của người dân” thành một chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội...

Thu Hằng

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới

Phải có cơ chế đủ mạnh để khuyến khích và bảo vệ những cán bộ dám đổi mới với động cơ trong sáng. Tránh tình trạng bảo gì làm đó, ít va chạm, vô thưởng, vô phạt.

tin nổi bật

Chiến sĩ cảnh sát cơ động biểu diễn nhảy qua vòng lửa, nằm nghiêng bắn súng

Sáng 27/5, tại TP Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ Bế giảng khoá huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2022.

'Rất tuyệt vời nếu nhận được thư khen Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội'

ĐBQH cho rằng Thư khen của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn động viên, khích lệ to lớn với những tập thể, cá nhân có thành tích. Vì vậy, ĐBQH đề nghị bổ sung hình thức thư khen vào trong Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Bắt thêm một người ở ‘Tịnh thất Bồng Lai’

Đây là người thứ 6 tại “Tịnh thất Bồng Lai” hay còn có tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ” bị khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt Giám đốc CDC Đắk Lắk và các thuộc cấp liên quan vụ Việt Á

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc CDC Đắk Lắk và các thuộc cấp liên quan việc mua sắm kit test của Công ty Việt Á.

Gắp thành công xương lợn ‘khủng’ trong phế quản suốt 20 năm

Sáng 27/5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa gắp thành công dị vật cho nam bệnh nhân bị hóc xương ống heo trong phế quản trong suốt 20 năm.

Đi bắt hến, nam sinh tá hỏa mò trúng lựu đạn nguyên chốt

Ông Phạm Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình hôm nay (27/5) cho biết, một nam sinh lớp 9 trên địa bàn đã phát hiện một quả lựu đạn còn nguyên chốt khi đi mò hến trên sông Kiến Giang.

Clip cảnh sát vây bắt đôi nam nữ mang 1kg ma túy trong khu dân cư

Đôi nam nữ ở Bình Dương vận chuyển 1kg ma túy bị lực lượng cảnh sát bao vây, truy bắt trong khu dân cư.

Vụ 4 người một nhà cùng tử vong ở Hà Nội, chưa tìm thấy dấu hiệu tội phạm

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm trong vụ 4 người cùng gia đình tử vong tại chung cư.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, tặng quà quân dân đảo Trường Sa

Từ ngày 17-25/5, Đoàn công tác số 8 gồm Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài... đã tới thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa.

Chính phủ yêu cầu đến cuối tháng 7 phải triển khai thu phí tự động trên cả nước

Trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Văn phòng Chính phủ nêu rõ, “đến 31/7/2022 nếu không triển khai việc thu phí tự động sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc xem xét việc tạm dừng thu phí (xả trạm).

Cục CSGT đề nghị nhà sản xuất hỗ trợ khách đăng ký xe qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) đề nghị nhà sản xuất, phân phối hỗ trợ khách hàng đăng ký ô tô, xe máy qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cặp vợ chồng "ôm" tiền tỷ của dân Thái Bình: Công an làm việc với người vợ

Đại tá Trần Quang Thành, Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) xác nhận, ngày 26/5 cơ quan công an mời bà Trần Thị Nhẹ (trú tại tổ 13, thị trấn An Bài) làm việc để xác minh đơn tố giác của người dân về việc vay nợ của bà.

Chính phủ yêu cầu TP.HCM tập trung giải quyết kẹt xe, ngập nước

Để phát triển bền vững, Chính phủ yêu cầu TP.HCM tập trung xử lý những vấn đề trước mắt như ùn tắc giao thông, ngập úng do thủy triều và mưa, ô nhiễm môi trường ở các kênh rạch, các khu dân cư có điều kiện sống thấp.

Trách nhiệm bồi thường trong vụ việc hai công nhân chết khi sửa thang máy

Dù có xử lý hình sự hay không, đơn vị sử dụng lao động cũng phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục để bồi thường thiệt hại cho người thân của hai nạn nhân vụ rơi thang máy ở Hà Nội theo quy định về tai nạn lao động.

Cặp vợ chồng tháo chạy khi hố sâu hun hút xuất hiện cạnh giường ngủ

Lãnh đạo UBND xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) xác nhận thông tin có một hố “tử thần” xuất hiện ngay dưới nền nhà của một người dân.