8 trường hợp miễn gọi nhập ngũ thời chiến

Ngày 13/6, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2011/NĐ-CP quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến. Nghị định có hiệu lực từ 1/8/2011. 
Ngày 13/6, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2011/NĐ-CP quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến. Nghị định có hiệu lực từ 1/8/2011.
 

TIN BÀI KHÁC


 Theo đó, công dân được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến thuộc một trong các trường hợp sau:
 
 1- Công dân đang đảm nhiệm vị trí chủ chốt trong các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam...
 
 2- Công dân nằm trong kế hoạch bảo đảm cho hoạt động quốc phòng trong thời chiến.
 
 3-Công dân đang công tác ở các vị trí đặc biệt quan trọng như đang làm việc ở các công trình trọng điểm quốc gia, các ngành cơ yếu, vẽ, in giấy bạc, các đài, trạm khí tượng thủy văn, đèn biển...
 
 4- Công dân làm việc trong các cơ quan, tổ chức đang hoạt động ở địa bàn đặc biệt khó khăn như các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng dân tộc ít người được Chính phủ xác định đặc biệt khó khăn về kinh tế, xã hội.
 
 5- Công dân được cấp có thẩm quyền công nhận có trình độ cao cấp về chuyên môn, nghiệp vụ và đang hưởng lương cao cấp về chuyên môn, nghiệp vụ đó.
 
 6- Công dân có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệp để duy trì hoạt động của cơ quan, tổ chức lớn trong thời chiến như có tay nghề thuộc bậc cuối cùng trong thang 5 bậc trở xuống hoặc 2 bậc cuối cùng trong thang 6 bậc trở lên.
 
 7- Công dân có trình độ nghiên cứu khoa học cao hoặc là nguồn để phát triển tài năng cho đất nước.
 
 8- Công dân là con độc nhất hoặc con trai duy nhất của liệt sĩ.
 
  (Theo Dân Việt)