Đến dự có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Tỉnh ủy An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh cùng các Phật tử theo đạo Phật giáo Hòa Hảo.

Thực hiện Hiến chương, đường hướng hành đạo đồng hành cùng dân tộc đến nay, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã từng bước thể hiện tốt vai trò đoàn kết tôn giáo, hướng dẫn chức việc, tín đồ vừa sinh hoạt đạo sự, vừa tích cực tham gia các hoạt động từ thiện-xã hội. Nhiều chức việc, tín đồ đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước cũng như các hoạt động phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của địa phương.

Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã tập trung củng cố tổ chức, ổn định hành chính Đạo. Với đạo sự từ thiện-xã hội, toàn đạo Phật giáo Hòa Hảo đã có những đóng góp tích cực thể hiện trên các mặt như: chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; các giá trị đóng góp ngày càng nhiều hơn cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, tạo được niềm tin trong đồng đạo và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Giá trị đóng góp quỹ xã hội từ thiện trong toàn đạo năm sau cao hơn năm trước, trong 6 tháng đầu năm 2022 vận động tín đồ đóng góp làm công tác từ thiện xã hội trên 200 tỷ đồng. Những tấm gương người tốt, việc tốt những cá nhân tín đồ Phật giáo Hòa hảo tiêu biểu tham gia công tác xã hội từ thiện được điển hình, nêu gương và nhân rộng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã thay mặt Tỉnh Ủy, UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội và toàn thể chức việc, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt thời gian qua.

Ông Nguyễn Tiếc Hùng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, với đường hướng hành đạo "Vì Đạo pháp, vì Dân tộc" và tôn chỉ hành đạo "Học Phật, tu nhân", Giáo hội và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng nhân dân cả nước vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ các cấp phát động, góp phần thiết thực vào mục tiêu chung “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Ông Nguyễn Tiếc Hùng cho hay Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo các cấp sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hoạt động theo Hiến chương, tôn chỉ, giáo lý và pháp luật của Nhà nước, tiếp tục củng cố tổ chức, nhân sự, bảo vệ và giữ gìn sự trong sáng của nền đạo; đồng thời phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở từng địa phương tuyên truyền, động viên tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động và hưởng ứng tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc.