85% dân số Việt Nam có điện thoại thông minh trong năm 2022

Hai mục tiêu quan trọng trong kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 là tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 85% và tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 75%.

Ưu tiên nguồn lực để đạt các chỉ tiêu quan trọng về chuyển đổi số

Ngày 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã ký ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban năm 2022.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tập trung chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các chương trình, Chiến lược của Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

{keywords}
Mục tiêu đến hết năm 2022 là tối thiểu 75% hộ gia đình có cáp quang, phủ sóng băng rộng di động tới 100% thôn/bản và tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt 85%.

Bên cạnh các mục tiêu về phát triển hạ tầng số, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số cũng xác định rõ các mục tiêu quan trọng trong năm nay về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Cụ thể, về phát triển Chính phủ số, mục tiêu đặt ra trong năm 2022 là đưa tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%; Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% (đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 1/6/2022; đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 1/12/2022). 

Cùng với đó, tỷ lệ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trực tuyến đạt 50%. Tỷ lệ cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đầy đủ theo danh mục đạt 50% (không áp dụng đối với dữ liệu phục vụ công tác quân sự, quốc phòng). 

Về phát triển kinh tế số và xã hội số, các mục tiêu quan trọng gồm có: tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30%, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 50%, tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 7%, và tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 65 - 70%. 

Phân công cụ thể nhiệm vụ tới từng thành viên Ủy ban

Theo kế hoạch, có 18 nhiệm vụ trong tâm phân công các thành viên Ủy ban quốc gia trực tiếp chỉ đạo, đó là: Phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng rộng toàn dân; Phổ cập danh tính điện tử toàn dân; Phổ cập an toàn thông tin mạng, an ninh mạng toàn dân; Phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân; Phổ cập dạy học trực tuyến; Phổ cập chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phổ cập hóa đơn điện tử; Phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Phổ biến kỹ năng số;

Thúc đẩy toàn diện tất cả các phương thức thanh toán số; Phát triển thương mại điện tử, thương mại số; Quy hoạch đô thị thông minh; Phát triển hệ thống thông tin báo cáo; Tăng cường nguồn lực chi nghiên cứu khoa học cho chuyển đổi số; Triển khai và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu nông nghiệp; Phát triển cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; Điều phối phát triển, kết nối, chia sẻ dữ liệu; Điều phối phát triển, sử dụng các nền tảng số.

Với mỗi nhiệm vụ kể trên, kế hoạch đều nêu rõ thành viên chủ trì, cơ quan phối hợp và mục tiêu, công việc cần thực hiện. Đơn cử như, nhiệm vụ phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng rộng toàn dân sẽ do Bộ trưởng Bộ TT&TT chủ trì chỉ đạo, các địa phương phối hợp. Mục tiêu đến hết năm 2022 là tối thiểu 75% hộ gia đình có cáp quang, phủ sóng băng rộng di động tới 100% thôn/bản và tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt 85%.

Nhiệm vụ phổ cập danh tính điện tử toàn dân do Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì chỉ đạo, Bộ TT&TT phối hợp xây dựng Hệ thống định danh và xác thực điện tử trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư, CSDL căn cước công dân và CSDL quốc gia về xuất nhập cảnh làm nền tảng chuyển đổi số quốc gia. Mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ có từ 15 - 20% người dân sử dụng ứng dụng định danh điện tử.

{keywords}
Nhiệm vụ phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân do Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì chỉ đạo, Bộ TT&TT phối hợp thúc đẩy ứng dụng Hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân (Ảnh minh họa)

Nhiệm vụ phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân do Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì chỉ đạo, Bộ TT&TT phối hợp thúc đẩy ứng dụng Hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân, với mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ có trên 90% người dân Việt Nam có Hồ sơ sức khỏe điện tử, được sử dụng trong hoạt động khám chữa bệnh và theo dõi sức khỏe người dân, từng bước thay thế y bạ giấy.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì chỉ đạo nhiệm vụ phổ cập dạy học trực tuyến, Bộ TT&TT phối hợp phát triển nền tảng dạy học trực tuyến, nền tảng đại học số và kho tài nguyên giáo dục số quốc gia. Phổ cập và duy trì một tỷ lệ dạy học trực tuyến nhất định ngay cả khi dịch Covid-19 kết thúc. Xây dựng Đề án thí điểm triển khai 5 trường tham gia mô hình giáo dục đại học số trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ số phục vụ chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số cũng xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm phân công Ban chỉ đạo chuyển đổi số của 30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63 tỉnh, thành tập trung chỉ đạo.

Ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm điều phối, chỉ đạo triển khai, hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch; trong quý I/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số bộ, ngành, địa phương mình, trong đó cụ thể hóa thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc diện Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số theo dõi, đôn đốc.

Ban chỉ đạo chuyển đổi số các bộ, ngành chịu trách nhiệm tổ chức, điều phối phát triển các nền tảng số quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai ứng dụng các nền tảng số quốc gia trong phạm vi địa phương.

Tổ công tác giúp việc Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm điều phối trong việc bảo đảm thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban. 

Vân Anh

Thí điểm mỗi thôn, bản thành lập một tổ công nghệ số cộng đồng

Thí điểm mỗi thôn, bản thành lập một tổ công nghệ số cộng đồng

Bộ TT&TT vừa hướng dẫn các tỉnh, thành phố thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng. Theo đó, mỗi thôn, bản có thể lập 1 Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ triển khai nền tảng số, hướng dẫn kỹ năng số cho người dân.

tin nổi bật

Thí điểm gắn biển địa chỉ số tại nhà dân

Theo Bộ TT&TT, không bắt buộc mà chỉ khuyến khích người dân gắn biển địa chỉ số tại nhà. Địa chỉ số không chỉ thay thế địa chỉ hành chính mà còn có thể phục vụ nhiều ứng dụng khác trong xã hội số.

Không thể siết cấp phép để tránh chuyện lợi dụng xe bưu chính chở hàng cấm, hàng lậu

Địa phương đề nghị siết chặt việc cấp phép bưu chính để ngăn chặn tình trạng lợi dụng xe bưu chính chở hàng lậu, hàng cấm. Song điều này trái với chủ trương bỏ “rào cản” thành lập doanh nghiệp.

Postmart, Vỏ Sò phải đáp ứng 14 tiêu chí nền tảng số quốc gia về sàn thương mại điện tử

Hai sàn Postmart (thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) và Vỏ Sò (Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel) phải đáp ứng 14 tiêu chí của nền tảng số quốc gia về sàn thương mại điện tử.

Kết luận thanh tra về hoạt động của báo Pháp luật Việt Nam và Pháp luật Việt Nam điện tử

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành kết luận về việc chấp hành quy định pháp luật báo chí tại Báo Pháp luật Việt Nam và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử (sau đây gọi chung là Báo Pháp luật Việt Nam). Dưới đây là nội dung chi tiết.

Vietstampex 2020: Nhiều khung tem vô giá

“Vietstampex 2020 có những khung tem vô cùng giá trị, thậm chí vô giá, cần phải được bào quản thật tốt, lưu giữ lâu nhất có thể”, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn nói.

Thừa Thiên Huế đưa ứng dụng bản đồ số vào phục vụ Festival 2022

Nhằm giúp người dân và du khách thuận tiện hơn trong quá trình tham quan, trải nghiệm Tuần lễ Festival Huế 2022, Trung tâm IOC phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tính năng bản đồ số Festival trên ứng dụng Hue-S.

Một khung tem tốn vài triệu, thanh thiếu niên khó làm

Phong trào sưu tập tem trong thanh thiếu niên, trong trường học ở Việt Nam đang chững lại do nhiều nguyên nhân.

Nhiều vật phẩm độc, lạ tại triển lãm tem bưu chính lớn nhất Việt Nam

Vietstampex 2020 là triển lãm tem bưu chính lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam, với nhiều vật phẩm độc, lạ, thu hút sự quan tâm của giới sưu tập tem.

Phát hành đặc biệt bộ tem thứ ba về biển, đảo Việt Nam

Bộ tem “Biển, đảo Việt Nam (bộ 3): Chim biển, đảo” vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức phát hành sáng 24/6 theo nghi thức đặc biệt.

Đoàn viên, thanh niên Kiên Giang học cách làm kinh tế số

Gần 100 Đoàn viên, thanh niên ở tỉnh Kiên Giang vừa được tập huấn nhiều kiến thức hữu ích nhằm khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế số.

Phẩm chất cách mạng là điểm riêng biệt của báo chí Việt Nam

Lớn hơn ý nghĩa thông tin thuần tuý, những tác phẩm của báo chí Việt Nam được làm ra luôn vì lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phụng vụ nhân dân.

Thủ tướng: Báo chí phải thu hút để 'dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm'

Tối nay (21/6), Ban tổ chức Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI năm 2021 đã vinh danh 115 tác phẩm đạt giải.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Chuẩn mực đạo đức văn hóa đã hình thành ở nhiều cơ quan báo chí

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân sáng nay (21/6) phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí.

Sứ mệnh của báo chí cách mạng với khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng

Báo chí khơi dậy khát vọng cho cả dân tộc là nhiệm vụ khó khăn. Chính nhiệt huyết của mỗi nhà báo, mỗi tờ báo sẽ tạo nên ngọn lửa lớn ấy trong xã hội, ông Lê Quốc Minh, TBT báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ.

Bộ trưởng TT&TT: Chuyển đổi số báo chí cũng cần học mạng xã hội về công nghệ

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, chuyển đổi số báo chí là "vấn đề không còn cách nào khác", về phần nội dung báo chí không thua kém mạng xã hội nhưng cũng cần học mạng xã hội về công nghệ.