85% dân số Việt Nam có điện thoại thông minh trong năm 2022

Hai mục tiêu quan trọng trong kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 là tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 85% và tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 75%.

Ưu tiên nguồn lực để đạt các chỉ tiêu quan trọng về chuyển đổi số

Ngày 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã ký ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban năm 2022.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tập trung chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các chương trình, Chiến lược của Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

{keywords}
Mục tiêu đến hết năm 2022 là tối thiểu 75% hộ gia đình có cáp quang, phủ sóng băng rộng di động tới 100% thôn/bản và tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt 85%.

Bên cạnh các mục tiêu về phát triển hạ tầng số, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số cũng xác định rõ các mục tiêu quan trọng trong năm nay về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Cụ thể, về phát triển Chính phủ số, mục tiêu đặt ra trong năm 2022 là đưa tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%; Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% (đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 1/6/2022; đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 1/12/2022). 

Cùng với đó, tỷ lệ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trực tuyến đạt 50%. Tỷ lệ cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đầy đủ theo danh mục đạt 50% (không áp dụng đối với dữ liệu phục vụ công tác quân sự, quốc phòng). 

Về phát triển kinh tế số và xã hội số, các mục tiêu quan trọng gồm có: tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30%, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 50%, tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 7%, và tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 65 - 70%. 

Phân công cụ thể nhiệm vụ tới từng thành viên Ủy ban

Theo kế hoạch, có 18 nhiệm vụ trong tâm phân công các thành viên Ủy ban quốc gia trực tiếp chỉ đạo, đó là: Phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng rộng toàn dân; Phổ cập danh tính điện tử toàn dân; Phổ cập an toàn thông tin mạng, an ninh mạng toàn dân; Phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân; Phổ cập dạy học trực tuyến; Phổ cập chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phổ cập hóa đơn điện tử; Phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Phổ biến kỹ năng số;

Thúc đẩy toàn diện tất cả các phương thức thanh toán số; Phát triển thương mại điện tử, thương mại số; Quy hoạch đô thị thông minh; Phát triển hệ thống thông tin báo cáo; Tăng cường nguồn lực chi nghiên cứu khoa học cho chuyển đổi số; Triển khai và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu nông nghiệp; Phát triển cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; Điều phối phát triển, kết nối, chia sẻ dữ liệu; Điều phối phát triển, sử dụng các nền tảng số.

Với mỗi nhiệm vụ kể trên, kế hoạch đều nêu rõ thành viên chủ trì, cơ quan phối hợp và mục tiêu, công việc cần thực hiện. Đơn cử như, nhiệm vụ phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng rộng toàn dân sẽ do Bộ trưởng Bộ TT&TT chủ trì chỉ đạo, các địa phương phối hợp. Mục tiêu đến hết năm 2022 là tối thiểu 75% hộ gia đình có cáp quang, phủ sóng băng rộng di động tới 100% thôn/bản và tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt 85%.

Nhiệm vụ phổ cập danh tính điện tử toàn dân do Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì chỉ đạo, Bộ TT&TT phối hợp xây dựng Hệ thống định danh và xác thực điện tử trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư, CSDL căn cước công dân và CSDL quốc gia về xuất nhập cảnh làm nền tảng chuyển đổi số quốc gia. Mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ có từ 15 - 20% người dân sử dụng ứng dụng định danh điện tử.

{keywords}
Nhiệm vụ phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân do Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì chỉ đạo, Bộ TT&TT phối hợp thúc đẩy ứng dụng Hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân (Ảnh minh họa)

Nhiệm vụ phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân do Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì chỉ đạo, Bộ TT&TT phối hợp thúc đẩy ứng dụng Hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân, với mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ có trên 90% người dân Việt Nam có Hồ sơ sức khỏe điện tử, được sử dụng trong hoạt động khám chữa bệnh và theo dõi sức khỏe người dân, từng bước thay thế y bạ giấy.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì chỉ đạo nhiệm vụ phổ cập dạy học trực tuyến, Bộ TT&TT phối hợp phát triển nền tảng dạy học trực tuyến, nền tảng đại học số và kho tài nguyên giáo dục số quốc gia. Phổ cập và duy trì một tỷ lệ dạy học trực tuyến nhất định ngay cả khi dịch Covid-19 kết thúc. Xây dựng Đề án thí điểm triển khai 5 trường tham gia mô hình giáo dục đại học số trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ số phục vụ chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số cũng xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm phân công Ban chỉ đạo chuyển đổi số của 30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63 tỉnh, thành tập trung chỉ đạo.

Ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm điều phối, chỉ đạo triển khai, hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch; trong quý I/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số bộ, ngành, địa phương mình, trong đó cụ thể hóa thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc diện Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số theo dõi, đôn đốc.

Ban chỉ đạo chuyển đổi số các bộ, ngành chịu trách nhiệm tổ chức, điều phối phát triển các nền tảng số quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai ứng dụng các nền tảng số quốc gia trong phạm vi địa phương.

Tổ công tác giúp việc Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm điều phối trong việc bảo đảm thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban. 

Vân Anh

Thí điểm mỗi thôn, bản thành lập một tổ công nghệ số cộng đồng

Thí điểm mỗi thôn, bản thành lập một tổ công nghệ số cộng đồng

Bộ TT&TT vừa hướng dẫn các tỉnh, thành phố thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng. Theo đó, mỗi thôn, bản có thể lập 1 Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ triển khai nền tảng số, hướng dẫn kỹ năng số cho người dân.

tin nổi bật

Phạt 40 triệu một doanh nghiệp tự ý trích dẫn thông tin từ các báo

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Tập đoàn Truyền thông và Truyền hình 389 vì đăng tải trái phép tác phẩm báo chí.

Bưu điện Việt Nam khai trương dây chuyền chia chọn tự động công suất lớn nhất

Hệ thống chia chọn tự động có công suất lớn nhất, số hướng chia nhiều nhất từ trước đến nay của Bưu điện Việt Nam đã chính thức khai trương chiều 15/8/2022 tại Mê Linh (Hà Nội).

Ngành TT&TT đang ở giai đoạn đổi mới lần hai

Vào những năm 1990, lãnh đạo ngành TT&TT đã quyết định làm mạng di động, tạo tiền đề cho quá trình đổi mới lần thứ nhất. Giai đoạn hiện nay có thể gọi là lần đổi mới thứ hai - với chuyển đổi số, kinh tế số, hạ tầng số.

Chủ tịch CMC: Chuyển đổi số phải theo tinh thần toàn dân toàn diện

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC đã đưa ý kiến về phương án, đề xuất phương hướng thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia tại Phiên họp thứ Ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 8/8/2022.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Báo chí đổi mới, sáng tạo nhưng phải vì lợi ích nhân dân, đất nước

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Đổi mới, sáng tạo nhưng tinh thần cách mạng, tinh thần báo chí phải vì lợi ích của nhân dân, vì lợi ích của đất nước.

Tập đoàn Công nghệ CMC đồng hành cùng tỉnh Đắk Nông chuyển đổi số

​Sáng ngày 5/8 ông Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông dẫn đầu Đoàn đại biểu tỉnh ủy Đắk Nông đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Công nghệ CMC.

Đoàn công tác ngành TT&TT dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn công tác Bộ TT&TT đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ của ngành thuộc tỉnh Tây Ninh.

Đô thị thông minh - 'sức bật' mới của Thái Nguyên trong kỷ nguyên số

Thái Nguyên xem chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh là một xu hướng tất yếu, cũng là cơ hội giúp tỉnh bứt phá và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trao quyết định công tác cán bộ tại 6 đơn vị thuộc Bộ TT&TT

Các quyết định điều động và bổ nhiệm Cục trưởng Viễn thông, Cục phó CNTT và Truyền thông, Vụ trưởng Bưu chính...và Giám đốc một số trung tâm vừa được Bộ TT&TT công bố sáng nay.

Thái Nguyên hiện đại hoá hành chính gắn với chuyển đổi số

Hướng tới mục tiêu chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được quan tâm, chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Nông dân lên sàn thương mại điện tử: 'Muốn làm sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do'

“Muốn làm sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do” - câu nói của một nông dân trẻ Hậu Giang về việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử cho thấy tư duy mới của những hộ sản xuất nông nghiệp thời đại số.

Hậu Giang đặt mục tiêu đưa 50.000 hộ nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Tỉnh Hậu Giang đặt mục tiêu trong năm 2022, 50% hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN), tương đương khoảng 50.000 hộ sẽ được lên sàn thương mại điện tử (TMĐT).

Thái Nguyên chuyển đổi số mạnh mẽ

Với quyết tâm của chính quyền, cùng sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp… chương trình chuyển đổi số tại Thái Nguyên ghi nhận những kết quả thiết thực, trở thành điểm sáng của quốc gia.

173 sản phẩm nông nghiệp Hậu Giang lên sàn thương mại điện tử

Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có 273 hộ sản xuất nông nghiệp với 173 sản phẩm tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử, tổng giá trị giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 400 triệu đồng.

Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2022

Lễ phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 được tổ chức tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, chiều 18/7.