Adventures of Van Helsing

Cập nhập tin tức Adventures of Van Helsing

Adventures of Van Helsing III được công bố chính thức

Với tần suất ra mắt 1 năm một phiên bản, khó mà trông đợi thay đổi gì mang tính đột phá ở The Incredible Adventures of Van Helsing III.