Ai muốn nghe không

Cập nhập tin tức Ai muốn nghe không

Đen Vâu: Buông bỏ và chấp nhận sau những biến động

"Ai muốn nghe không" có phần u buồn bởi những trải lòng sau nhiều biến động của Đen nhưng mang “chất” Đen với những suy tư của người trưởng thành đang va vấp và chịu nhiều áp lực.